TJ Viktoria Sedlec

Oficiální stránky klubu

Historie klubu TJ Viktoria Sedlec

Začátky sportovního života v Sedlci vystihuje nejlépe článek v Posázavském kraji ze dne 25. února 1927:

V jedné z nejbohatších obcí pod Kaňkem živoří sportovní klub, který si dal za úkol pěstovati veškerý sport, směřující ke zvýšení fysické zdatnosti mládeže.Živoří prostě proto, že nemá vhodné a v poslední době vůbec žádné hřiště. Od roku 1920 měl v užívání jedno malé místo, na kterém se svědomitě trénovalo a podotýkáme, že Sportovní klub Viktoria byl s tímto místem spokojen. Tento plácek byl však zalesněn (místo u silnice ve státním statku). Z jakých důvodů, necháváme široké veřejnosti, aby si dala odpověď sama. Jisto je, že tam pět let proháněli denně na zdravém vzduchu kouzelný míč chlapci, kteří se hlásí k barvám sportovního klubu. Tito chlapci dají pro sport vše, nelekajíce se ani finančních obětí. Představte si jen hocha, který celý den pracuje v továrně, v dílně a v kanceláři, jak se těší při své namáhavé práci na večer, že si zahraje se svými kamarády, zatím však je trpce zklamán, neboť nemá kde by si zahrál, nemá ani kus "mizerného plácku". Stává se obětí ulice, je z něj uličník v pravém slova smyslu. Tyto neutěšené poměry by byly odstraněny tím, že by bylo dosíci sportovnímu klubu pronajetí dvou mír půdy, jež je klub ochoten převzít do nájmu za těch nejtěžších podmínek. Doufáme, že nezůstanou tato slova bez povšimnutí a sportovnímu klubu se podaří jednou konečně splnit své ideály.

 

.

 

Žádost je vyslyšena na Kaňku

Sportovní klub Viktoria se obrátil na městskou radu na Kaňku, která dovoluje dopisem ze dne 24. dubna 1930 užívat k tréninkům doliny obecné za poplatek týdně 5 Kč, v případě zápasu bude podléhat dávce ze zábav. Vše do chudoústavní pokladny. Podepsán Ant. Kutil, starosta.

Žádosti a petice na panství

V roce 1928 je zaslána žádost na ředitelství velkostatku o vhodný pozemek pro zřízení hřiště s důvody sportovními, poukazem na ostatní obce, kde mají podmínky atd. První přidělení pozemku však sportovnímu klubu nevyhovovalo a byla poslána další žádost k váženému panu ústřednímu řediteli, a to v roce 1932. V prosinci došla dokonce petice podepsaná občany Sedlce, a to dokonce s dvěma plánky přímo k hraběti Karlu Schwarzenbergovi, který nebyl ředitelem statku v Sedlci dobře informován a jak se v odpovědi píše nezmínil se o opatřování 337 podpisů.

Hřiště v Sedlci

Pachtovní smlouva byla výsledkem dlouhého jednání s velkostatkem a byla uzavřena od 1. října 1933 na šest let. Hřiště je budováno u cihelny a zároveň jsou schváleny stanovy a schválen spolek Sportovní klub Viktoria Sedlec. Řádná valná hromada otevřela novou stránku života klubu. Předsedou byl zvolen Bohumil Horák, místopředseda Alois Růžička, sekretářem Fr. Čermák, pokladníkem Stanislav Pavelka. Ve výboru dále pracovali Václav Kotrba, později předseda, Ant. Petrus, Vaněk, kapitán mužstva Brlina, Bíšek, Čejka, Doležal, Exner, Frančík, Kůrka, Lacina st. a mladší, Ludvíček, Lump, Moravec, Němec, Procházka, Svoboda, Střihavka, Skokan, Táborský, Turek Ant. a Jaroslav, Tomášek a Třešňák. Tento výbor tak měl největší zásluhy o propachtování hřiště, které bylo ohrazeno nákladem 10 000 Kč, kabiny za 5000 Kč a jen za nájem na pět let dalších 10 000 Kč, nehledě na inventář  reprezentující položky za 25 000 Kč. Jak se to dokázalo? Především zásluhou všech členů plnících své klubové povinnosti, přispívajících členů a hráčů, kteří si kupovali i své kopačky.

K činnosti klubu

Záznamy od roku 1920 do roku 1932 nejsou. Za zmínku stojí to, že klub vyhrál v Uhlířských Janovicích v roce 1928 pohár u příležitosti oslav 10 let samostatnosti ČSR. V roce 1934 se klub probojoval do finále pohárové soutěže okrsku kutnohorského, kde bojoval s AFK Respo. Rovněž v druhém ročníku se utkal ve finále s kutnohorskou Spartou. V roce 1935 zvítězila Viktoria Sedlec v Nových Dvorech v pohárové soutěži a získala krásný kovový pohár memoriál Jiřího Humburgera. V roce 1936 - 37 se klub stal vítězem mistrovské soutěže okrsku kutnohorského a postoupil do II. třídy ČMV, kde také vyhrál a postoupil do I. B. třídy VŽF chrudimského okrsku. Nejpilnější byl nejmenší hráč postavou Antonín Turek, za 5 let sehrál 144 zápasů, sledován Bíškem 142, následují Václav Kůrka 141, Čermák a Brůna 139 atd.

Tabulka III. třídy VŽF 19. května 1935

Konečné pořadí
1. AFK Respo 14 11 2 82:18 24
2. Viktoria Sedlec 14 9 1 49:24 19
3. SK Malín 14 7 2 39:38 16
4. SK Sv. Jakub 14 7 2 36:36 16
5. Slavoj Kutná Hora 14 6 2 33:38 14
6. Slavia Kutná Hora 14 6 1 27:36 13
7. SK Malešov 14 3 1 23:58 7
8. Uhlířské Janovice 14 1 1 13:54 3

Viktoria Sedle V I. B. Třídě

Viktoria Sedlec se kvalifikovala jako první klub kutnohorského venkova do I. B. třídy okrsku chrudimského, mezi nejlepší kluby Českomoravské vysočiny. Byla tak splněna touha hráčů, aby dokázali, že dovedou hrát dobře a že si zaslouží podpory svých přátel. Slavná byla neděle 11. září 1938 v Sedlci. V 15 hodin nastoupila Viktoria Sedlec k I. mistrovskému zápasu proti SK Čáslav v sestavě:

Táborský
Čermák V.Kůrka
Svoboda Pavelka Bíšek
Hasman B.Kůrka Procházka Turek
Tobolka

Další soupeři, kteří čekali Viktorii byly SK Slatiňany, Heřmanův Městec, SK Chotěboř, AFK Německý Brod, SK Čáslav.

Začátek roku 1939 zastihl sedlecké fotbalisty v hluboké krizi. V té době je politická krize v republice, která se přenáší i do sportu. Na vojnu jsou odvedeni hráči, končí pachtovní smlouva s velkostatkem, do Sparty přestupují Pavelka a Tobolka, uvažuje se o likvidaci klubu. Zda se sloučit se Spartou Kutná Hora je předmětem jednání členstva na mimořádné schůzi 25. ledna 1939. V květnu se již odprodává ohrada, podezdívka kabin, studna a dresy jdou do úschovy kol. V listopadu dostává Viktoria Sedlec dopis Východočeské župy v Pardubicích, ve které župa lituje a bere a vědomí škrtnutí klubu z řad členstva ČSF a děkuje za vzorné plnění členských povinností a také se těší na brzkou shledanou. Do Sparty ještě přestoupil Kůrka Václav za částku 300,- a Sparta ještě projevila zájem o další členy výboru. Přestoupil tedy ještě MUDr. ježek a PAvelka, zůstal věrný a všem nástrahám odolával František Čermák.

foto_1_small.jpg, 2,4kB Viktoria Sedlec v Libenicích v roce 1935 při slavnostním otevření hřiště.

Zleva: Berka, Horníček, Svoboda, Koudelka, Bíšek, Černovský, v. Kůrka, Turek, Vaníček, ČErmák, Brůna a rozhodčí Lacina. Třetí zprava v mužstvu Libenic je Josef Kratochvíl, pozdější hráč Sparty a Respa.

Sportem je Hokej

Činnost sportovní se přenesla pouze na rekreační kopanou, hlavní náplní měl však být hokej, který se sloučil s předměstím Orlov, kde hokejový oddíl patřil již k nejlepším na okrese a v kraji. HC Orlov převzal jméno Viktoria Sedlec. Zkušenosti se nyní přenášejí na hokejová hřiště, sportovní život se v Sedlci nezastavil.

Vzkříšení kopané

V roce 1947 jsou vedeny první pokusy o vybudování hřiště v Sedlci. první návrh za Šobrovou továrnou u Vrchlice po delší debatě odpadá, neboť jde o prostor obklopený spodní vodou a také mládež neprojevuje velký zájem o organizovanou kopanou. hraje pouze živelně na frekventovaných místech. V roce 1949 se slučuje obec Sedlec jako předměstí Kutné Hory a začíná se realizovat hřiště za Kostnicí. I tato práce je později zastavena, neboť v plánech je velký sportovní areál města v území u kapličky, kde jsou stodoly statku pod hájem. Také z této alternativy brzy sešlo, a to po deseti letech. v roce 1957 se konečně dokončovalo hřiště původní za Kostnicí a mužstvo Sokola Sedlec se Přihlásilo do III. třídy kutnohorského okresu, probojovalo se do okresního přeboru, kde dvakrát skončilo na druhém místě a jen o vlásek jim unikl postup do vyšší třídy.

Po 31 letech 1.B třída

V sezóně 1968 - 69 se sedleckým fotbalistům podařil konečně postup, i když neskončili jako okresní přeborník na prvním místě. Při nové reorganizaci soutěží postupovala z okresu dvě mužstva a sedlečtí jako druzí za Sokolem Močovice se stejným počtem bodů, ale horším skóre vrátili do Sedlce I. B. třídu p 31 letech. Samozřejmě, že zásluhu mají nejen hráči, ale i výbor, který pracoval ve složení: František Čermák, předseda, místopředseda Antonín Špatenka, hospodář Rudolf Rohan, metodik Standa Stefanovič, tajemník Fr.Čermák a členové výboru Miroslav Růžička, František Kohoutek, Miroslav Estrle, Mikuláš Král, Václav Pivoňka, v revizní komisi pracovali: JAroslav Dvořák, Josef Voříšek a Jiří Rosický. Sezóna 1969 -70 otevírá tak sedleckým fotbalistům novou kapitolu.

foto_2_small.jpg, 2,7kB Viktoria Sedlec postoupila v roce 1968 do I. B. třídy.Zleva: vedoucí mužstva Stevanovič, Pivoňka, Hlaváč, Koryťák, Král, Rebhán, Lajsek, Neslinger a trenér Jungwirth. Klečící zleva: Dvořák, Nic, Vondřejc, Brož, Kohoutek, Mejstřík a Bělohorký.

foto_3_small.jpg, 2,2kB V roce 1933 bylo v Malíně slavnostně otevřeno hřiště. pocty k zahájení dostala Viktoria Sedlec v tmavých dresech. Zleva stojí: Turek, Tobolka, Čermák, Volejník, Brůna, Bíšek, Kurka, Černovský, Berka, Kábela a Svoboda. SK Malín v pruhovaných dresech zleva druhá řada: Müller, Martínek, veselý, Šafránek, Pěkný,první řada dole zleva: Tichý, Kolář, Vágner, jícha, Rebhán, Janoušek, Kucr. Ten malý chlapec s Míčem je Břetislav Vašák.Zdroj: Kutná Hora v kopačkách (1969) - Jiří David

 

 

Následné utkání:
VSA  -Chotusice   So 4.11. 14:00 
VSB B - Křesetice  Ne 19.11. 13:30 

Odehrané utkání: 
Bílé Podolí - VSA   So 28.10. 3:1 (1:1)
Soběšín - VSB B   Ne 29.10. 1:1 (0:0)


Tréninky: 2023 
Út 16:00 hřiště? (bude potvrzeno)
Čt 17:30 Umělka sokolák (od 2.11.)

Sportovka pro děti 
(přestávka zimní)

 

Výsledky, rozpisy, tabulky ...:

A-tým:  https://www.fotbal.cz/souteze/turnaje/hlavni/a315411f-ba5b-469c-a79a-a3fc82b973ea

B-tým:  https://www.fotbal.cz/souteze/turnaje/hlavni/60528fe1-0c66-451d-995b-d05b21b72dcc

 

Kecátko

marvel - 23/04/2018 - 10:16

Po další komunikaci s webhostingem ještě některé problémy přetrvávají, např nejde uložit článek - řeším.

marvel - 23/04/2018 - 08:59

Problém byl na straně webhostingu a jeho antiviru, který nám "požíral" stránky. Nyní by mělo být vše funkční. Pokud ne, dejte mi vědět.M.

marvel - 23/04/2018 - 08:58

Ahoj, od minulého týdne se stránku potýkaly s problémy. Nejdříve přestala fungovat ochrana proti spamu - captcha, poté nešlo přidávat články a nakonec stránky vypadly úplně.

d10s - 18/04/2018 - 15:24

JINAK PRO B-TÝM- v sobotu (21/4) se hraje na Klukách od 16:00!!!

d10s - 18/04/2018 - 15:22

Karle čtu článek a Franta je Brabec, a Průša těžko mohl centrovat v 48., když šel o půlce dolu, ale jinak dobrej článek

The shoutbox is unavailable to non-members