Valná hromada 2015

Vážení, dne 21.11.2015 se uskuteční od 18.00 v restauraci U Lva v Sedlci Valná hromada členů TJ Viktoria Sedlec. Na Valné hromadě musíme schválit nové stanovy spolku, nový výkonný výbor a kontrolní komisi.

.

Navrhujeme na funkce do výkonného výboru tyto členy : Petra Kléra, Jana Ďoubala, Jana Vavřinu, Marcela Poula, Lukáše Dostála a stávající členy Jana Hniličku a Jiřího Vopatřila. Tedy sedmičlenný výkonný výbor. Výběr členů zahrnuje ty členy, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou být naší jednotě po všech stránkách prospěšní a užiteční. Pro práci v kontrolní komisi členy oslovíme a seznámíme Vás s návrhem. Valná hromada je nejdůležitějším orgánem našeho spolku, a proto Vás všechny žádáme o účast. Pokud máte nějaké jiné návrhy na členy výkonného výboru, nebo na znění stanov, tak prosím o sdělení. Za výkonný výbor TJ Tajemník Jiří Vopatřil